Doel: meer in lijn brengen met regels voor BV en NV

Nieuw: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Het doel van deze wet is om de regelgeving voor het bestuur en toezicht bij onder meer stichtingen en verenigingen meer in lijn te brengen met de regels die gelden voor de NV en BV.

De belangrijkste aandachtspunten zijn:

  • Er komt ook voor stichtingen en verenigingen een wettelijke basis voor het instellen van een raad van commissarissen (nu vaak aangeduid als raad van toezicht of raad van advies);
  • Er kan ook bij stichtingen en verenigingen gekozen worden voor het instellen van een zogenaamde ‘one-tier-board’, waarbij de taken van het bestuur verdeeld worden over uitvoerende en toezichthoudende niet-uitvoerende bestuurders;
  • Wettelijke vastlegging dat bestuurders en commissarissen van stichtingen en verenigingen zich bij de vervulling van hun taak moeten richten naar het belang van de rechtspersoon;
  • Een regeling over de positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang;
  • Introductie van een regeling over het meervoudig stemrecht voor bestuurders en commissarissen van stichtingen en verenigingen die inhoudt dat één bestuurder of commissaris niet meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders of commissarissen gezamenlijk;
  • Uitbreiding van de gronden van ontslag van bestuurders en commissarissen van een stichting door de rechtbank;
  • Voor bestuurders en commissarissen van alle stichtingen en verenigingen (niet meer voor alleen commerciële stichtingen en verenigingen) gaat de regeling voor aansprakelijkheid bij faillissement wegens onbehoorlijke taakvervulling gelden;
  • De statuten van stichtingen en verenigingen moeten gaan voorzien in een ontstentenis- en beletregeling. Dat houdt in dat een regeling wordt getroffen voor de situatie van afwezigheid van bestuurders.

Dit kan mogelijk implicaties hebben voor de statuten en/of de polis van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Wij bevelen u aan indien nodig hierover tijdig juridisch advies in te winnen.

Sjoerd den Hertog is geboren en getogen in Den Haag. Daar heeft hij het begin van zijn studie accountancy aan de Haagse Hogeschool gedaan. Daarna heeft hij de postdoctorale opleiding tot Registeraccountant aan de Vrije Universiteit in Amsterdam afgerond. Hij heeft eerst een aantal jaren in de commerciële praktijk gewerkt, waarna hij de overstap heeft gemaakt naar voornamelijk maatschappelijk betrokken klanten. En dat bevalt Sjoerd uitstekend. Naast zijn werk voor klanten is hij ook werkzaam voor de afdeling Vaktechniek. Sjoerd is een fanatiek hardloper met een aantal grote marathons (Amsterdam, Berlijn, New York) op zijn naam. Verder reist hij graag. Bij voorkeur lange treinreizen, zoals de Transsiberië express. Sjoerd is bereikbaar op: 020-5712345.