profiel

Waar wij voor staan

Bij dubois+co combineren wij maatschappelijke betrokkenheid met een scherp oog voor cijfers. Onze kerntaak is de controle van jaarrekeningen en subsidieverantwoordingen. Wij doen dan ook voornamelijk controle-opdrachten. Aangevuld met onze natuurlijke adviesfunctie. Wij kennen een uitdagende klantenportefeuille van maatschappelijke organisaties en ondernemingen.

Dubois+co heeft al sinds 1977 ervaring met de controle van jaarrekeningen en de advisering van besturen, directies en ondernemingsraden. Wij doen dit op een betrokken manier en op een hoog vaktechnisch niveau. Als middelgroot accountantskantoor bieden we het voordeel van korte lijnen, weinig overhead en een efficiënte aanpak. Dit vertaalt zich – naast een gunstige tariefstelling – in flexibele dienstverlening en een goede bereikbaarheid van uw contactpersonen. We hebben loyale collega’s waardoor u jaarlijks kunt rekenen op een vast kernteam.

Meer dialoog dan controle

De Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA) bepaalt dat accountantskantoren die wettelijke controles verrichten, voldoen aan formele vereisten en procedures. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt onafhankelijk extern toezicht op de naleving. Binnen dat raamwerk zetten wij in op een informele en plezierige aanpak. ‘Controle met menselijke maat’; we leggen het accent meer op de dialoog dan op controle.