Medezeggenschap is ook betrokkenheid

Onze belangrijkste kernwaarden bouwen voort op het begrip betrokkenheid. Binnen ons kantoor komt dat tot uitdrukking in een verregaande vorm van medezeggenschap. Al sinds de oprichting van Dubois & Co. worden veel belangrijke beslissingen voorgelegd aan een bijzonder medezeggenschapsorgaan, namelijk de Kantoorvergadering of kortweg KV.

Alle vaste werknemers en de partners zijn lid van de KV, en komen twee keer paar jaar samen om te vergaderen. Op de agenda staan vaste onderdelen zoals de begroting en de resultaten. Maar de KV heeft ook de bevoegdheid om te stemmen over verschillende ingrijpende zaken. Benoeming van partners, en verhuizen van het kantoor zijn zaken waar de afgelopen jaren door alle medewerkers van kantoor over is gestemd. Deze bevoegdheden sluiten aan op de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), maar de KV heeft soms instemmingsrecht waar de WOR advies voorschrijft.

Podium

Niet ieder jaar wordt er over zulke ingrijpende en spannende zaken zoals verhuizing vergaderd, maar dit is wel twee keer per jaar het podium waarop grote en kleine strategische en beleidsmatige zaken met het hele kantoor worden besproken. En uiteraard proberen we daarvoor een jaarlijks wisselende inspirerende locatie te vinden.

Xander Esser is een IT’er die ook debet van credit probeert te onderscheiden. Hij denkt vaak in enen en nullen maar niet graag zwart wit. Al sinds zijn strijd met de millenniumbug heeft informatiebeveiliging zijn professionele aandacht. Hij heeft de ervaring om een veilige infrastructuur te ontwerpen, en als IT-Auditor kan hij die ook voor u beoordelen. Als het gaat om bescherming van persoonsgegevens kan hij wel eens dwars worden. Persoonlijk schenkt hij graag aandacht aan sport en zijn belangrijke nevenfuncties thuis, bij zijn gezin in het pittoreske Osdorp. Praat vooral ook eens met hem over maatschappelijke kwesties, dan leest hij al die kranten niet voor niets. Xander is bereikbaar op: 020-5712345.